Lessen

De uitdaging en de lessen:

Je krijgt individueel les in een prettige ruimte. Mijn lessen zijn gebaseerd op een goed doordacht leerplan, resultaat van mijn opleiding en jarenlange ervaring als gitarist en gitaarleraar.

Al spelend zoeken we samen naar je mogelijkheden en grenzen. We stellen haalbare doelen die je op een realistische manier leert benaderen. Uitgangspunt is steeds: wat je speelt moet je als muziek in de oren klinken. Het verwerven van ‘handigheid’ is belangrijk; in de lessen leer je vooral hoe je hoofd en je hart in te zetten om de ‘handigheid’optimaal te benutten.

       

Thuis studeren, de lessen en de motivatie

Nieuwe vaardigheden aanleren doe je vooral zelf, in je eigen omgeving. Een les beslaat maar een klein deel van de tijd die je met het instrument doorbrengt. Wees je ervan bewust dat je een aantal studiemomenten per week moet inplannen. Bij vooruitgaan horen herhaling en inspanning. Het is belangrijk je studeertijd thuis aangenaam en productief te maken. In de lessen krijg je daarvoor middelen aangereikt.

 

Ik ben er voor jou

Mensen verschillen. Een kind stelt andere eisen aan een leerproces dan een volwassene. Een beginner vraagt een andere benadering dan een gevorderde. Een brugklasser is met andere dingen bezig dan een student. Een kostwinner met een fulltime baan deelt de tijd anders in dan iemand die net met pensioen is. Vanzelfsprekend houd ik bij de voorbereiding van de lessen met deze verschillen rekening. Ook kun je er op vertrouwen dat alle middelen – van het voordoen van een basisoefening, tot en met het van gedachten wisselen over een muziekstuk of optreden – op een goede manier en op het juiste moment voor je worden ingezet.